Vzpostavitev platforme za koordinirano oskrbo kroničnih bolnikov (PKOKB)

Published 27.09.2019
Better PR

V letu 2016 je Marand skupaj s partnerskim podjetjem Inova IT uspešno kandidiral na Javnem razpisu za »RRI v verigah in mrežah vrednosti« in pridobil sofinanciranje raziskovalno razvojnega projekta vzpostavitev platforme za koordinirano oskrbo kroničnih bolnikov. Marand se je dne 27.9.2019 statusno preoblikoval in od tega datuma dalje, Better, d.o.o. kot tozadevni Marandov univerzalni pravni naslednik, prevzema vse pravice in obveznosti iz naslova projekta vzpostavitev platforme za koordinirano oskrbo kroničnih bolnikov.


Better si bo s celovito rešitvijo za spremljanje kroničnih bolnikov še dodatno utrdil mesto enega ključnih ponudnikov informacijskih rešitev na področju zdravstva v svetu. Inova si bo s močnim partnerjem in dobrim produktom zmanjšala visoke vstopne ovire, ki so značilne za področje zdravstva in si odprla nove trge tudi na tem kompleksnem področju.


Ime projekta: Vzpostavitev platforme za koordinirano oskrbo kroničnih bolnikov (PKOKB)
Partnerji projekta: Better d.o.o., Inova IT d.o.o.
Vrednost projekta: 1.5 mio€, (predvidena višina subvencije 494.883,00 EUR)
Trajanje: 9.9.2016-8.09.2018
Projektni vodja: Samo Drnovšek

Opis projekta:
Better in Inova IT bosta v okviru projekta nadgradilo obstoječo podatkovno platformo Better, ki temelji na odprtem podatkovnem modelu (openEHR), in omogoča univerzalen zapis kliničnih podatkov, ter njihovo prenosljivost med različnimi aplikacijami in ustanovami.

Projekt bo obstoječo platformo za shranjevanje kliničnih podatkov nadgradil z modularno zastavljenim ogrodjem za izdelavo celovite in enovite informacijske podpore procesu oskrbe kroničnih bolnikov. Podatkovni nivo se bo nadgradil z odločitveno logiko, podporo procesom, komunikacijskim modulom in uporabniškimi vmesniki, ki so med seboj ločeni in omogočajo modularno gradnjo aplikacije.

Podrobnejši opis pričakovanih rezultatov:
V prvi fazi projekta Better nadgrajuje obstoječo platformo za zdravstvene in z zdravstvom povezane podatke s:

  1. Vzpostavitvijo ločenega procesnega nivoja aplikacije (razvoj funkcionalnosti za podporo upravljanje in proženja poslovnih procesov ter proženja akcijskih sporočil). Ključna karakteristika aplikacij naslednje generacije in pa nujna za uspešno vzpostavitev ekosistema rešitev je ločitev kliničnih in procesnih podatkov od aplikativnega, prezentacijskega nivoja, kar bomo dosegli znotraj te faze RR projekta. 
  2. Razvojem orodji nad Better platformo, ki omogoča delo s openEHR arhetipi in templati ter generiranje form brez programiranja. 
  3. Razvojem ostale infrastrukture, ki jo robustna končna rešitev zahteva (avtorizacija in avtentikacija, portalski okvir, ločena demografija, terminološki strežnik). 

V drugi fazi projekta se partnerja osredotočata na vzpostavitev prezentacijskih in poslovnih storitev rešitve s:

  1. Razvojem portala in mobilne aplikacije za zdravstveno osebje in paciente. 
  2. Razvojem modulov poslovnih storitev (upravljanje uporabnikov, upravljanje dokumentacije, naročanje in pregled preiskav, modul za spremljanje izvajanja nalog in zadolžitev).


Tretja faza je osredotočenost in zasledovanje cilja hitrega lansiranja produkta in posameznih modulov na trg.
Ta faza projekta predvideva pripravo akcijskega načrta inovacije, strategijo komercializacije in akcijski načrt diseminacije, ki že tekom projekta postavijo temelje za lansiranje produkta na trg. 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za Gospodarski razvoj in Tehnologijo Republike Slovenije ter Evropski Sklad za Regionalni razvoj Evropske unije. Več informacij o evropskem kohezijskem programu v Sloveniji je dostopno na www.eu-skladi.si.