Projekt EKO Smart

Published 27.09.2019
Better PR

Marand d.o.o. je vodilni partner v projektu Eko smart. Namen programa EkoSmart je razviti ekosistem pametnega mesta z vsemi podpornimi mehanizmi, ki so potrebni za učinkovito, optimizirano in postopno integracijo posameznih področij v enovit in povezan sistem vrednostnih verig.  Program se osredotoča na tri ključne domene pametnega mesta, zdravje, aktivno življenje in mobilnost, ter se strateško povezuje z občinami ter z drugimi področji pametnega mesta, kot so energetika, pametne stavbe, vključenost državljanov, pametne skupnosti ipd. EkoSMART uvaja univerzalno arhitekturo pametnega mesta, temelječo na združbi samoučečih in samooptizirajočih se agentov, ki znajo poiskati skupno Nashevo ravnovesje tudi med nehomogenimi viri; ta arhitektura omogoča realizacijo vseh konceptov pametnih mest kot interoperabilnost, samoadaptivnost in samokonfigurabilnost, odprte podatke, semantično povezljivost, integracijo socialnega kapitala.  Z vidika gospodarstva je vizija programa EkoSmart omogočiti preboj slovenskih rešitev s področja pametnih mest na svetovni trg. To vizijo bo program uresničeval z več pomembnimi pristopi: koncentracija znanja in izkušenj, osredotočenost na uporabnika, evolucijski razvoj, fleksibilna arhitektura.

V PRIMERJAVI Z DRUGIMI INICIATIVAMI SE ODLIKUJE V NASLEDNJIH POGLEDIH:

  • poudarek daje elektronskemu in mobilnemu zdravju kot enemu izmed nosilnih stebrov pametnih mest
  • uvaja samokonfigurabilno, samopovezujočo, optimizirajočo, fleksibilno in adaptabilno inteligentno univerzalno arhitekturo s preprostim dodajanjem modulov
  • intenzivno razvija in implementira nove metode in koncepte IKT kot IoT in metode umetne inteligence kot nosilce razvoja tehnologije in človeške družbe
  • temelji na zelo kakovostnem in širokem konzorciju najbolj naprednih partnerjev na omenjenih področjih, ki je strateško povezan s programi inteligentnega doma in zdravja
  • daje večji poudarek konceptom pametne specializacije – uvajanju povezanih celovitih verig in trgu.
     

Več o projektu: www.ekosmart.net.