Digitalizacija podjetja Better

Published 22.10.2020
Better PR


V letu 2020 je Better uspešno kandidiral na Javnem razpisu za »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19) « in pridobil sofinanciranje projekta Digitalizacija podjetja Better.

Ime projekta: Digitalizacija podjetja Better
Vrednost projekta: 166.480,00 EUR, (predvidena višina subvencije 99.888,00 EUR)
Trajanje: 01.04.2020-30.10.2020
Projektni vodja: Ranko Jelača

Opis projekta:
V sklopu projekta bo nabavljena nova računalniška oprema za delo in uporabo novih orodij za analitiko in programska oprema za poslovno napovedovanje poslovanja Qlik Sense.
Vzpostavljen bo Informacijski portal za stranke z (real-time) vpogledom v časovnice in trenutno stanje njihovega naročenega projekta.
Vzpostavljena strukturirana in poenotena baza podatkov bo v vlogi centralne baze podatkov na katero bodo “priključeni” vsi sistemi, ki podatke izmenjujejo, shranjujejo in obdelujejo.
Vzpostavljen sistem napovedovanja poslovanja bo predstavljal nadgradnjo ERP-sistema z modulom za napovedovanje poslovanja.
Vzpostavljen bo sistem za poslovno analitiko BI, ki bo zajemal finančni kontroling, projektni kontroling in modul za planiranje.
Izvedene bodo delavnice za uporabo novih digitalnih orodij in dvig digitalnih kompetenc.
Izvedeno bo izobraževanje na področju kibernetske varnosti.
Izveden bo varnostni pregled s penetracijskim testom.
Izvedena bo sistemska ureditev področja kibernetske varnosti.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij o evropskem kohezijskem programu v Sloveniji je dostopno na www.eu-skladi.si.