Čezmejno sodelovanje za inovativno diagnostiko redkih bolezni v pediatriji

Published 09.09.2020
Better PR

CATTEDRA

Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: SC 1.1.
Prednostna naložba: PN 1b
Tipologija: Standard

Splošni cilj projekta:
Splošni cilj projekta je združiti, nadgraditi, izmenjati in izboljšati terapevtske metode in možnosti diagnostike redkih otroških bolezni, ki jih trenutno vsaka referenčna ustanova v pediatriji razvija samostojno. Projekt želi zagotoviti izmenjavo in prenos strokovnega znanja iz klinično-raziskovalnih centrov na podjetja, ki delujejo na področju zdravstva, kar je za programsko območje ključnega pomena.

Povzetek projekta:
Znanstvena stroka in farmacevtska industrija ne posvečata ustrezne pozornosti t.i. “redkim boleznim” v smislu študij in raziskav. Številne od teh bolezni, ki se pojavljajo v otroškem obdobju, zahtevajo veliko diagnostičnega in terapevtskega truda za izboljšanje kakovosti življenja obolelih otrok in zmanjšanje socialno-ekonomskih učinkov na njihove družine in zdravstveni sistem. Na Programskem območju obstajajo dolgoletne klinične in znanstvene izkušnje, predvsem tiste na čezmejni ravni, med tržaško otroško bolnišnico IRCCS Burlo Garofolo in Pediatrično kliniko Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, ki že sodelujeta pri raziskovanju nekaterih posebnih redkih bolezni: To so imunsko pogojene vnetne bolezni. Kljub temu obstajajo številne pomanjkljivosti, in sicer: a) diagnostične metode, usmerjene na bolnika, ki bi omogočile opredelitev natančne bolezenske slike pacienta in izbiro prilagojenega zdravljenja; b) širše poznavanje diagnostičnih in terapevtskih možnosti na tem kliničnem področju na lokalni ravni; c) učinkovita orodja za izmenjavo znanja in rezultatov raziskav, predvsem med splošnimi zdravniki, drugimi zdravniki v bolnišnici in društvi bolnikov. Z vključitvijo kliničnih centrov, raziskovalnih centrov in podjetij želi projekt CATTEDRA zapolniti te vrzeli.

Glavni rezultati:
Projekt bo imel dva končna rezultata: prvi je prenos, nadgraditev in izmenjava podatkov o diagnostičnih in terapevtskih postopkih. K doseganju tega rezultata bo pripomoglo sodelovanje med »znanstvenimi« partnerji in partnerji podjetniške sfere, kot to predvideva specifični kazalnik učinka za PN 1.b. Ta rezultat ne bo samo okrepil sodelovanja med ključnima pediatričnima ustanovama, temveč bo ponudil tudi podatke in smernice o skupnih terapevtskih protokolih, koristnih za bolnišnice, zdravnike in zdravstvene delavce s programskega področja, ki se soočajo s težavami otrok z imunsko pogojenimi boleznimi. Drugi končni rezultat je študija izvedljivosti štirih inovatih diagnostičnih testov, ki bodo razviti ob združevanju izkušenj bolniščnic Burlo in UCKLJ s tehničnimi kompetencami CO BIK. Tudi pri tem rezultatu bodo javni in zasebni partnerji tesno sodelovali z namenom prenosa koristnih znanj iz kliničnih in raziskovalnih centrov na podjetja, kar bo prispevalo k doseganju kazalnika učinka za program CO26. Študija izvedljivosti novih skupnih diagnostičnih testov bo služila kot osnova za nova bodoča čezmejna sodelovanja in bo lahko spodbudila druga italijanska in slovenska podjetja s področja biomedicine k vzpostavitvi sodelovanja z raziskovalnimi ustanovami, predvsem na podorčju in vitro diagnostike.

Partnerji v projektu:

Uradna stran projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/cattedra